(1)
LuthanM. Z.; WinandiR.; RifinA. ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL BISNIS KANVAS PERUSAHAAN HORTIKULTURA PT. XYZ. Forum Agribisnis 2019, 9, 185-199.