LuthanM. Z., WinandiR., & RifinA. (2019). ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL BISNIS KANVAS PERUSAHAAN HORTIKULTURA PT. XYZ. Forum Agribisnis : Agribusiness Forum , 9(2), 185-199. https://doi.org/10.29244/fagb.9.2.185-199