LuthanM. Z.; WinandiR.; RifinA. ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL BISNIS KANVAS PERUSAHAAN HORTIKULTURA PT. XYZ. Forum Agribisnis : Agribusiness Forum , v. 9, n. 2, p. 185-199, 13 Oct. 2019.