[1]
LuthanM. Z., WinandiR., and RifinA., “ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL BISNIS KANVAS PERUSAHAAN HORTIKULTURA PT. XYZ”, Forum Agribisnis, vol. 9, no. 2, pp. 185-199, Oct. 2019.