[1]
Roni, “Pelaksanaan perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan di Perpustakaan IPB University”, JPI, vol. 20, no. 2, pp. 108-112, Dec. 2021.