(1)
HutagaolD.; HasrizartI.; Sofian dan A. Aplikasi Cendawan Pelarut Fosfat Indigenous Tanah Sawah Meningkatkan Ketersediaan Dan Serapan P Padi Sawah. Indonesian J. Agron. 2017, 45, 9-13.