Hutagaol, Dermawan, Iwan Hasrizart, and dan Ahmad Sofian. 2017. “Aplikasi Cendawan Pelarut Fosfat Indigenous Tanah Sawah Meningkatkan Ketersediaan Dan Serapan P Padi Sawah”. Indonesian Journal of Agronomy 45 (1), 9-13. https://doi.org/10.24831/jai.v45i1.13648.